Главная Срочная помощь Усыновление Проблемы детей сирот Список благотворительных организаций Разместите наш баннер помогите детям Ювенальная юстиция Органы опеки Регистрация

Усиновлення (удочеріння) (26-11-2012, 09:06)

Усиновлення (удочеріння)Усиновлення (удочеріння)
Усиновлення (удочеріння) - юридичний акт, відповідно до якого між усиновлювачем і його родичами і яку усиновлюють (удочеряти) дитиною та її потомством виникають правові відносини, тотожні відносинам між родичами за походженням. Це важлива форма забезпечення виховання осиротілих дітей або дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, безвісно відсутні, душевно хворі, відмовилися від виховання дитини і т. п. Воно відповідає як інтересам дітей, що залишилися без батьків або не мають батьківського піклування, так і інтересам громадян, по тим чи іншим причинам позбавленим можливості задовольнити свої почуття материнства і батьківства. При цьому усиновлення допускається лише у відношенні неповнолітніх дітей і в їх інтересах. У зв'язку з цим відсутність необхідних якостей у особи, яка бажає усиновити дитину, неприязні відносини між подружжям, охочими усиновити дитину, або переслідування будь-яких корисливих цілей суперечать інтересам дитини, і усиновлення за таких обставин не може бути здійснено.

Оскільки усиновлення тягне за собою дуже важливі наслідки і для дитини, і для усиновителя, законом передбачено певний порядок, дотримання якого дозволяє з'ясувати, чи буде усиновлення відповідатиме інтересам дитини і чи не порушить воно чиїх прав і інтересів. Виробляється воно рішенням виконавчого комітету районної (міської чи районної у місті) Ради народних депутатів на прохання особи, яка бажає усиновити дитину, за місцем проживання усиновлювача або усиновлюваної.

Вирішенню виконкомом питання про усиновлення передує ретельна підготовча робота. З'ясовуються дані, що характеризують особу усиновлювача, його здатність виховувати дітей, обстежуються сімейно-побутові умови. У необхідних випадках виявляється згода дитини на усиновлення. Підготовчу роботу проводить відділ народної освіти. Він приймає заяви на ім'я голови виконкому від осіб, які бажають усиновити дитину, допомагає їм в збиранні потрібних документів і дає висновок про можливість усиновлення у відношенні дітей старше трирічного віку. При усиновленні дітей до трьох років ув'язнення дає відділ охорони здоров'я.

Особа, яка бажає усиновити дитину, до заяви має докласти свою автобіографію, характеристику з місця роботи, довідки про зарплату, житло, про стан свого здоров'я і членів сім'ї. Якщо усиновити дитину бажає один з подружжя, необхідно додати до заяви також нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб та заява другого з подружжя про згоду на усиновлення або документ, що підтверджує наявність обставин, внаслідок яких такої згоди не вимагається. Крім перерахованих документів, подається копія свідоцтва про народження усиновлюваної дитини, передплати його батьків (якщо вони є) про згоду на усиновлення, письмова згода на це головлікаря будинку дитини або директора дитбудинку (школи-інтернату) або згода опікуна (піклувальника) на усиновлення перебуває під опікою (піклуванням) дитини. Якщо дитина був кинутий (підкинуть), потрібно також відповідний акт органу внутрішніх справ.

При винесенні рішення про усиновлення на прохання усиновителя виконком присвоює дитині його прізвище і по батькові за його іменем (одночасно може бути змінено та ім'я дитини). Усиновителі можуть бути записані в документах про народження дитини в якості батьків.

Закон суворо зберігає таємницю усиновлення. Будучи усиновленою, дитина і фактично, і юридично стає членом сім'ї усиновителів, вважає їх своїми кровними батьками, і саме тому дуже важливо, щоб він не знав про усиновлення. У цих цілях закон передбачає, що на прохання усиновителя може бути змінено місце народження усиновленої дитини, а у виняткових випадках і дата його народження, але не більше, ніж на 6 місяців. Законом забороняється без згоди усиновителів, а в разі їх смерті без згоди органів опіки та піклування повідомляти будь-які відомості про усиновлення, а також видавати виписки з книг реєстрації актів цивільного стану, з яких було б видно, що усиновителі не є кровними батьками усиновленого. Це правило стосується насамперед посадових осіб, яким за родом їх роботи відомий факт усиновлення. Особи, що розголосили таємницю усиновлення проти волі усиновителя, притягуються до кримінальної відповідальності. Для наявності складу злочину не має значення, ким була розголошена таємниця усиновлення: посадовою особою або іншими громадянами (родичами усиновлювачів або усиновленого, сусідами і т. д.), а також коли вона була розголошена: до чи після досягнення усиновленим 18 років.

Усиновлення - важлива подія в житті усиновлюваної, усиновлювача та інших осіб, тому закон визначає умови, за наявності яких можливе вчинення цього юридичного акту. У силу цих вимог усиновлювачами можуть бути тільки повнолітні особи без обмежень граничного віку, а також за ознаками статі та раси. Закон чітко визначає і перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами: неповнолітні особи, громадяни, позбавлені батьківських прав, особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, та ін Усиновлення змінює правове становище не тільки усиновлюваної, але і його справжніх батьків, зачіпає їх інтереси і права. У зв'язку з цим закон одним з найважливіших умов усиновлення називає згода батьків дитини, яке кожним з них має бути виражене у письмовій формі. Для усиновлення дитини одинокої матері потрібно тільки її згоду. У разі неповноліття одинокій матері така згода повинна надійти і від її піклувальника (опікуна), а в разі душевної хвороби матері - тільки від її опікуна. За відсутності батьків згоду дає опікун або піклувальник, а якщо дитина - сирота та перебуває на вихованні в дитячому закладі - то його керівник.

В окремих випадках дозволяється усиновлення без згоди батьків і всупереч їх відмови в усиновленні. Це можливо, якщо буде встановлено, що батьки більше року не проживають разом з дитиною, не беруть участі в її вихованні або змісті і не виявляють до нього батьківської уваги і турботи.

Для усиновлення дитини, яка досягла 10-річного віку, потрібно, за деякими винятками, його згода. В юридичному відношенні усиновлена ​​дитина прирівнюється до рідного. Це означає, що усиновителі повинні містити і виховувати усиновлених у відповідності з тими ж вимогами, які пред'являються до виховання батьками своїх кровних дітей, захищати їх права та інтереси. Усиновлені, у свою чергу, після досягнення повноліття також зобов'язані утримувати своїх непрацездатних, що потребують допомоги усиновителів. У силу цього усиновлені звільняються від обов'язків по відношенню до своїх батьків і їх родичам. Однак вони зберігають право на пенсію або допомогу з нагоди смерті батьків, якщо воно у них малося до моменту всиновлення.

Усиновлені діти враховуються при визначенні допомоги по багатодітності. Жінки, які всиновили дитину безпосередньо з пологового будинку, користуються такими ж пільгами, які мають матері при народженні дитини.

Правовідносини, породжувані усиновленням, встановлюють-ся назавжди. Припинення цих відносин, як і відносин, заснованих на факті кровного споріднення, може мати місце тільки на підставах та в порядку, встановленому законом. Усиновлення може бути припинено тільки в зв'язку зі скасуванням його або визнанням недійсним у судовому порядку. Усиновлення визнається недійсним, якщо рішення про усиновлення було засновано на підроблених документах або якщо усиновлювачем є особа, яка не може бути їм в силу закону, а також по фіктивності усиновлення. Скасування усиновлення допускається тільки в інтересах дитини. Позов про визнання усиновлення недійсним має право пред'явити будь-яка особа, права якої були порушені усиновленням, а також органи опіки, піклування та прокурор.

Позов про скасування усиновлення, як правило, пред'являють батьки, права яких при усиновленні порушені (усиновлення проведене без їх згоди), державні та громадські організації і прокурор, а також органи опіки та піклування. Вимоги про скасування усиновлення можуть пред'являтися в будь-який час
Написал - droid

Ключевые слова - Усиновлення (удочеріння)

Если Вам понравилась новость поделитесь с друзьями :

html-cсылка на публикацию
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
• Навигация по сайту
Сайт живет на пожертвования
• Популярное
• Анкеты сирот

Имя ребенка Настя
Год рождения 1997
пол Жіноча
Место проживания  Донецька область
Код анкети 0030515

 

 Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

Имя ребенка Божена
Год рождения 1995
пол Жіноча
Место проживания Донецька область
Код анкети 0029308

 

Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

 

Имя ребенка  Христина
Год рождения 1996
пол Жіноча
Место проживания Донецька область
Код анкети 0034549

 

 Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації: (062)304-82-71; (062)304-18-62; (062)304-07-26.

• Ювенальная юстиция
В Италии начали регистрировать однополые «гражданские союзы»В Италии начали регистрировать однополые «гражданские союзы»
МИЛАН. В итальянском Милане 18 сентября открыта регистрация т.н. «Гражданский союз». Это позволит впервые в истории Италии легализовать общежития однополых пар. Первой парой содомитов, которые зарегистрировали свой ​​союз, стали Паоло Уттер и Паоло Одди. Паоло Уттер, бывший депутат муниципального совета, является ветераном движения за права гомосексуалистов. Он уже пытался организовать однополые «браки» в мэрии Милана около 20 лет назад.
Дети, отобранные ювенальной юстицией, становятся жертвами секс-насилияДети, отобранные ювенальной юстицией, становятся жертвами секс-насилия
13 российских детей насильно забрали из биологических русских семей, проживающих на территории Норвегии, и передали приемным норвежским родителям. Зачем? Российские родители подозревают, исходя из материалов норвежских СМИ, которые отобраны малолетние российские дети в возрасте от 4 до 15 лет сейчас используются в Норвегии как сексуальные рабы.
Ряды родительского движения на Луганщине пополнились
28 ноября 2010 года активисты шахтерского городка Свердловска на юго-востоке Луганской области пригласили делегацию общественной организации «Родительский комитет Луганщины» (из городов Алчевск, Луганск, Северодонецк) принять участие в учредительном собрании нового Родительского комитета. Задолго до этого дня обеспокоенные родители по телефону вели переговоры с соратниками из Днепропетровска, Алчевска и Северодонецка. И вот, наконец, долгожданная встреча состоялась.
Зал был полон несмотря на воскресный день.
Инвазия деморализации приходит в УкраинуИнвазия деморализации приходит в Украину
ВСЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ, ВЕДУТ К легализации гомосексуальных ЗАКОНОВ, является противоестественным. Их следствием являются самодеструкции ЛИЦА, СЕМЬИ И НАРОДА. Против легализации этих законов выступила Россия, Польша, Италия, Молдавия и Армения. Украина не приняла участие в голосовании за "резолюцию", а в голосовании за "рекомендацию" воздержалась от голосования. Из 318 делегатов ПАСЕ только 51 делегат проголосовал за первый документ, за второй - только 48. А все же эти документы были продвинутые.
• Опрос
• Личный кабинет
Забыли пароль?
• Календарь
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ювенальная юстиция
Часть из планов закулисы состоит в постепенном стирании границ государств (создание планетарной страны), где будет общая политическая, силовая, экономическая, социальная и религиозная системы. Интеграция электронно-информационных систем во все сферы жизни общества. Замена всех важных документов и денег на внедрённый в тело человека чип, являющийся одновременно и паспортом, и виртуальным кошельком. Существует также информация о планомерном истреблении значительной части населения планеты, отмене среднего класса, передаче важных государственных функций в частные руки, и др.
Официальная цель проекта – «смена идеологии и парадигмы в обществе». Все традиционные подходы к воспитанию и образованию ребенка, родительская любовь и забота объявляются «отжившими свой век» и «мешающими развитию» детей. Авторы проекта считают, что у ребенка должно быть «прикольное» детство («пусть ребенок сам выбирает все, что ему хочется») и «охранительное» детство (от вмешательства взрослых, особенно родителей).
Сегодня статистика говорит, что 3 % населения США относят себя к сексменьшинствам. Они чрезвычайно активны. Вначале они добились отмены уголовной ответственности, затем начали навязывать большинству свои «ценности» и требовать не только легализации гомосескуализма, но и его пропаганды, начиная с детского садика и школы. Сегодня Геи требуют криминизировать (привлекать к уголовной ответственности) большинство, которое не согласно с их меньшинством. Любое упоминание о них как о группе риска или как о грехе, любое негативное публичное отношение к гомосексуализму будет рассмотрено как криминальное преступление. В первую очередь под удар подпадают религиозные общины. В Великобритании и Швеции этот закон уже действует.
Правда о ювенальной юстиции


«Мы против издевательства родителей над детьми...», «Мы против ранних абортов...», «Мы против СПИДа...». Именно за такими и подобными высказываниями, как за ширмой, протаскивается идея отрыва детей от родителей, разрушения семейных устоев. За всем этим стоят конкретные люди, с конкретной целью, которые вполне сознательно разрушают наше общество, выделяя большие деньги на программы по развалу института семьи в России. Происходит вмешательство во внутренние дела миллионов семейств.
Рассказывает Ирина Бергсет. Свой искусственный язык норвежцы - бывшие крепостные Швеции и Дании получили в 1905 году. Своей науки и культуры нет. Врачи – практически все эмигранты. В школах Норвегии до 7 класса учат алфавит и математический счет. Химия, физика, геометрия, биологи и пр. не преподаются… Университет Осло – уровень преподавания - российский техникум.
Ювенальные специалисты научат как отказаться от родителей
Ювенальные специалисты научат как отказаться от родителей
13 декабря состоялся суд по делу Болотовых. На суд специально приехал юрист, который защищал семью в прошлый раз. Новая судья хорошо разобралась в деле. Она объективно вела дело, даже указала прокуратуре и органам опеки необоснованность их обвинений и их нарушения.
Александр Болотов рассказал что сделано для улучшения ситуации в доме: подключена вода, решается вопрос с газом, все претензии опеки учтены.
Тут можно было бы и закончить этот процесс и отдать Артура родителям. Но.. по настоянию органов опеки привели Артура Болотова который заявил, что… ОН НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В СЕМЬЮ.
Мы все с вами видели видеозаписи встреч Артура с отцом в приюте - ребенок спрашивал когда папа его заберет, папа постоянно ему говорил что скоро он будет дома и глаза ребенка наполнялись надежной и радостью. Тоже самое неоднократно Артур говорил бабушке, Юрию Юрину, журналистке из Киева, что он хочет домой, скучает за родителями, братом и сестрой. Вся эта информация есть в Интернете и любой интересующийся может с ней ознакомится - есть не одна видеозапись где Артур говорит, что он хочет домой. Кстати Александр Болотов заявил, что при встречах с сыном ему запрещали упоминать семью и говорить на тему семьи.
Дело Бугуновых закрыто. Дело Сиренко закрыто.
Как мы уже сообщали дело Бугуновых закончилось. Мать с ребенком наконец-то дома. Дело закрыто.
Дело семьи Сиренко получило тоже неожиданный оборот. Узнав с нашего сайта о том что доблестные защитники детей хотят лишить родительских прав Сиренко Светлану Васильевну, одна сердобольная женщина (назовем ее Василиной) решила помочь этой семье. Позвонив в село и узнав обстановку, она решила купить семье Сиренко дом, что бы у опеки не было оснований забирать детей.
Конечно дело не в доме - это только повод, ведь когда наши активисты разговаривали с Домбровским Р.В. по телефону, он тут же выдвинул новую версию что дети якобы недоедают (хотя в документах нигде это не фигурирует), также говорили что мать выпивает (это абсолютная неправда, спрашивали в селе), что не ведется хозяйство (3 свиньи, кролики, утки, куры, коза и 2 козлят, посаженный и прополотый огород - каково вам отсутствие хозяйства?!). В общем налицо фальсификация документов ради того что бы был повод отобрать деток.
Серийные самоубийства матерей в Полтавской области - плоды ювенальной юстиции на Украине.Серийные самоубийства матерей в Полтавской области - плоды ювенальной юстиции на Украине.
“Мне не зачем больше жить: у меня отобрали детей”, повторяла Юлия Матяш у которой соц. служба отобрала двоих детей.
Жизнерадостная, цветущая, молодая женщина бросилась под поезд вечером того же дня, когда у нее отобрали двоих детей. Случилась это трагедия 15 сентября в Полтавской обл., в Лохвицком районе.

У Юлии сначала забрали старшего 7-ми летнего Максима. Сразу же Юлия пошла за ним в соц.службу, взяла с собою младшую дочь (она никогда не оставляла детей одних дома). Когда она вошла в кабинет на на нее сразу набросились и стали отнимать полуторагодовалую дочь. Она хотела вырваться и убежать, но ей стали угрожать что если не отдаст ребенка, то приедут и заберут с нарядом милиции. Что бы не напугать и не поранить ребенка отдала дочь. Документов ей не дали. Вышла с соц.службы без детей.
новое дети новое дети
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-21-01-02
Регион: Сахалинская область
Район: Тымовский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 5
Почтовый адрес: 694403, Сахалинская обл., Тымовский р-н, с. Кировское, ул. Центральная, 72
Телефоны: (42447) 9 51 98
Руководство: директор Балашов Роман Геннадьевич
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 63
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-27-05-01
Регион: Сахалинская область
Район: Южно-Сахалинск
Тип учреждения: соц.-реабилитационный центр
Название: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (с приютом)
Почтовый адрес: 693007, Южно-Сахалинск, пр. Мира, 159 (пр. Победы, 46а)
Телефоны: (4242) 42 91 61, 42 44 41
Факс: (4242) 43 71 10

Руководство: директор Терещенко Елена Алексеевна, зам.директора Батвина Наталья Николаевна, зам директора Гнутова Елена Александровна (4242) 43 46 89
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: Количество мест в отделениях стационарное 57, дневное 30
Возраст детей: от 3 до 18 лет
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-27-01-01
Регион: Сахалинская область
Район: Южно-Сахалинск
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 1
Почтовый адрес: 693000, Южно-Сахалинск
Телефоны: (4242) 72 22 85
Руководство: Директор Михаленкова Ольга Владимировна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 118
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Рег. номер: 65-25-01-01
Регион: Сахалинская область
Район: Холмский район
Тип учреждения: детский дом
Название: Детский дом № 3
Почтовый адрес: 694710, Сахалинская обл., Холмский р-н, п. Правда, ул. Речная, 154
Телефоны: (42433) 9 37 31
Руководство: директор Красивина Ольга Васильевна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
Количество детей в учреждении: 63

Метки

Детство 2030, Как усыновить ребенка, Орган опеки и попечительства —Муниципалитет внутригородского муниципального образования (ВГМО) Север, Суррогатное материнство, Ювенальная юстиция, оставшихся без попечения родителей, усыновить ребенка украина, усыновление, усыновление ребенка, хочу усыновить ребенка, чипизация, ювенальная юстиция в россии, ювенальная юстиция в россии в украине, ювенальная юстиция в россии и украине

Показать все теги